IP Telefonija

IP Telefonija

Wednesday, Nov 14, 2018 0 komentar(i)

IP Telefonija (VoIP) je najnovija generacija fiksne telefonije koja kao sistem prenosa koristi internet protokol, odnosno računarsku mrežu. Ovakvo rešenje je veoma fleksibilno i može se prilagoditi najrazličitijim zahtevima kljenata. Implementacija IP telefonije može pomoći da značajno smanjite troškove, ali će ujedno unaprediti  Vašu komunikaciju kroz napredne funkcionalnosti koje nudi.