Avaya CpaaS i Google Cloud pružaju mir u vreme krize

Avaya CpaaS i Google Cloud pružaju mir u vreme krize

Saturday, Jul 11, 2020 0 komentar(i)

Krize mogu izazvati paniku. 

To se manifestuje kroz veoma veliku količinu poziva u kontakt centrima širom sveta, koji podržavaju sve industrije. Vođeni pandemijom koronavirusa, ljudi traže informacije koje bi im pomogle da osete određenu meru kontrole. Kao što smo videli, vreme čekanja u zdravstvu traje satima (ako vaš poziv nije prekinut). Mnogi hoteli i aviokompanije jednostavno nisu u stanju da odgovore svim pozivima, a organizacije odvraćaju kupce u velikom broju.

I u doba krize, organizacije se teško opredeljuju da njihovi zaposleni rade od kuće. Za mnoge od ovih grupa ranije nije postojao protokol ili infrastruktura za rad na daljinu.

Ljudi koji su u haosu žele smirenost, traže doslednost. Avaya CPaaS je opremljen da pruži obe suštinske potrebe u ovom vremenu promene i nesigurnosti. Od prvih dana ove krize, Avaya pruža organizacijama rešenja, usluge i alate da u stvarnom vremenu ostvare svoj angažman sa klijentima i kolegama i održe kontinuitet poslovanja.

Avaya CPaaS, u kombinaciji sa Google Cloud-om, pruža odgovore profesionalcima u kontakt centrima svih industrija, kao i korisnicima. Brži odgovori za vaše klijente u krizi su iskustva koja su važna. Štaviše, rešavanje  velikog broja upita kontakt centar brže omogućava vašim zaposlenima  da se fokusiraju na aktivnosti višeg prioriteta.

Ovo su četiri prednosti Avaya CPaaS-a u kombinaciji sa Google Cloud-om:

Set-up za nekoliko minuta ili sati, a ne za nekoliko dana ili nedelja.
Dok se organizacije trude da pronađu načine kako zaposleni da rade na daljinu, CPaaS već ima odgovore. Može se postaviti na  bilo koju platformu, odmah bez potrebnog vremena za instalaciju hardvera i zbog toga što je rešenje cloud based lako se skalira gore i dole.

Pruža najnovije informacije

Kada su u pitanju informacije tokom kriznog perioda, poslednja stvar koju kupci žele jesu zastarele informacije. CPaaS omogućava agentima da pružaju najnovije informacije, dok istovremeno omogućava veću propusnost za protok poziva i razgovora za hitna pitanja. Intuitivni AI omogućava agentima da brzo pronađu pravi odgovor, što olakšava brigu o kupcima.

Širi informacije brzo i naširoko

Informacije se brzo šire iz sata u sat. CPaaS pomaže momentalni prenos informacija velikim grupama. Usluge obaveštavanja o masovnim događajima omogućavaju obrazovnim i zdravstvenim organizacijama da šalju važne, stalne informacije širokom auditorijumu.

Hotline servise lako skalira ka većem kapacitetu

Telefonska usluga zanovana na cloudu može pomoći bilo kom opterećenom pozivnom centru, pružiti informacije 24 sata dnevno i rutirati hitne pozive prema relevantnim kol  centrima. Na primer, Avaya je nedavno pomogla regionalnoj zdravstvenoj upravi Vinnipeg-a da podstakne CPaaS rešenja I da brzo pojačaju njihovu sposobnost reagovanja na veliki broj poziva.

Pored toga, Avaya kao globalna mreža operatera sa uslugom virtuelnog agenta preko toll free brojeva   odgovara na pozive i pruža informacije u stvarnom vremenu.

U vezi sa trenutnim izazovom, naši kupci imaju koristi od agilnosti Avaye koja može da spuni njihove brzo rastuće i promenljive zahteve. Pored toga, poslovni modeli, odnosno user-cases "ključ u ruke" koriste Avaya CPaaS i Google Cloud kako bi se unapred izgrađeni komunikacioni moduli postavili za nekoliko sati, a ne danima ili nedeljama. Ključ za brzu implementaciju je korišćenje funkcionalnih modula koje je Avaya već kreirala i koji su lako spremni za implementaciju. Kombinacija Avaya i Google usluga zasnovanih na cloudu je brza i pruža istinsku skalabilnost. Pošto su servisi zasnovani na cloudu, odmah se mogu ugraditi bez ikakve hardverske instalacije, a mogu se integirati sa vašim postojećim rešenjem, bez obzira na platformu.

Kada je potreban veći kapacitet, računarski resursi koji se već nalaze u cloudu koriste se za rukovanje i skaliranje. Avaya cloud CPaaS tim će sarađivati sa vašom organizacijom da vam pomogne u pronalaženju trenutnih rešenja koja će zadovoljiti vaše potrebe tokom ove globalne krize.

Možemo vam pomoći da optimizirate naše alate kako bi odrzali odnose  sa svojim kupcima i korisnicima.