Ključne karakteristike telefonskih sistema

Ključne karakteristike telefonskih sistema

Saturday, Apr 4, 2020 0 komentar(i)

Današnji sistemi poslovnih telefona nude na desetine korisnih funkcija za mala preduzeća. Ovo je jedna od istinskih prednosti sistema koji se hostuje u cloudu. Telefonski sistemi zasnovani na cloudu otvorili su vrata malim preduzećima za pristup svim funkcijama bez trošenja gomile novca.

Ranije su, zbog kapitala potrebnog za ugradnju opreme, samo veće kompanije mogle da priušte sisteme bogate raznim funkcijama. Neke od funkcija od kojih mala preduzeća mogu imati koristi su neograničeni pozivi, automatizovani odgovori i preusmerenja, grupno zvono, govorna pošta, glasovna pošta, konverzija glasovne pošte u e-mail, snimanje poziva, prosleđivanje poziva, redovi poziva i integracije sa uslugama kao što je Microsoft Office.

Ovi sistemi takođe nude funkcije koje mogu unaprediti saradnju, kao što su video konferencije, instant poruke, indikatori prisutnosti i mrežni sastanci.